Over

Esmé Lammers

Deze blog is ontstaan uit de behoefte orde te scheppen in de informatie en argumenten die uitgewisseld worden over belangrijke zaken zoals het coronavirus.

“Ik ben altijd op zoek naar de logica van beleid en de redenaties die gebruikt worden om het te verantwoorden. Deze redenaties zijn gestoeld op aannames. Door de aannames en logica helder te maken kan ik beter beoordelen of ik het eens ben, of ik het een deugdelijk argument vind en het samenvalt met mijn waarheid en waarden en normen. Wanneer dit niet het geval is, dan kan ik dit helder beargumenteren..tenminste dat is de bedoeling. In het beste geval geeft het rust.”

Esmé Lammers heeft een aantal jaar wiskunde, met natuurkunde en sterrenkunde gestudeerd aan de UVA, heeft als student gewerkt als fotograaf en is nu scenarioschrijver en regisseur (van onder andere films zoals Lang Leve de Koningin en Soof2).

Ze heeft nog andere blogs (afdeling Filmzaken en Makers op Waarde Geschat) waar ze schrijft over de zakelijke kant van filmmaken en het beoordelingsproces van subsidieaanvragen.En ze heeft een algemene site met foto’s esmelammers.com en een site van haar bedrijf Cupola film