We gaan de lucht klaren…

Vanaf het begin van de coronacrisis zegt mijn gevoel dat er iets niet klopt aan het #coronabeleid.

Stel dat er onder koeien een virus is uitgebroken en ik ben een boer. En stel dat ik dan moet kiezen tussen het prikken van alle koeien met een vaccin dat in een onderzoeksfase verkeert of het opknappen van de stallen zodat er volop schone en frisse lucht is, de beesten gezonder eten en voldoende beweging krijgen, dan kies ik zonder aarzelen voor het tweede, eventueel aangevuld met een vaccin voor de kwetsbare dieren.

Maar hoe krachtig mijn gevoel ook is dat deze vaccins niet gepresenteerd mogen worden als enige oplossing, het verhindert niet dat het kabinet een toenemende druk op me uitoefent om mee te doen aan de #coronapas en me afschildert als een ‘gevaar’ voor de volksgezondheid, als iemand die egoïstisch is en een besmettingshaard, iemand die te gevaarlijk is om mee in een restaurant te zitten.

Dit soort verwijten en de dreiging die er vanuit gaat, gaan me niet in de koude kleren zitten.

De geschiedenis leert immers dat haat gezaaid kan worden om daarna op een geschikt moment te worden geoogst waarna mensen opgehitst elkaar te lijf gaan omdat ze geheel onterecht bang voor elkaar gemaakt zijn.

Gelukkig leert de geschiedenis ook dat mensen zich vroeg of laat realiseren dat haat geen oplossing is omdat het de wereld niet mooier maakt en dat begrip voor een ander je verrijkt.

Maar hoe kan je elkaar begrijpen als veel gebaseerd is op een gevoel of een angst?

Daarom wil ik graag, mede naar aanleiding van reacties op mijn Facebook bericht (o.a. van Monique Kramer), mijn gevoel nader verklaren en doe ik een poging het te vertalen naar een logisch opgebouwd betoog, allemaal in de hoop dat het de lucht zal doen opklaren.

_________________________________________________________________________________

Uitgangspunt voor wederzijds begrip is natuurlijk overeenstemming over de ernst van de situatie. Gelukkig is hier al meer consensus over.

De gemiddelde leeftijd van gestorven corona-patienten was vorig jaar 82 – is inmiddels 83. Met een leeftijd onder de 70 heeft 99,95% kans de besmetting te overleven (zie Publication: Bulletin of the World Health Organization; Type: Research Article ID: BLT.20.265892 John P A Ioannidis Infection fatality rate of COVID-19).
Een ander aspect is het gevaar op Long Covid.

Tegenover de ernst van de situatie staat de kennis die vergaard is over het virus en hoe er mee om te gaan.

Nu, anderhalf jaar later, zijn er diverse mogelijkheden om een ernstige besmetting met het coronavirus te voorkomen. De duur van de besmetting – de hoeveelheid virus dat je binnenkrijgt – blijkt bijvoorbeeld een belangrijke factor. Wanneer je bedompte ruimten met veel mensen vermijdt verklein je de kans aanzienlijk op een ernstige besmetting. Bovendien kan de ziekte Covid, mocht je besmet zijn, beter behandeld worden.

De overlevingskans is dus gestegen en met een juiste behandeling is er weinig kans om op de IC te belanden. Met andere woorden, op dit moment lijkt de situatie onder controle.

Maar wordt dit ook zo door iedereen ervaren?

De impact van de Bergamo-beelden valt niet te onderschatten, dat merk ik ook bij mezelf. Deze en andere beelden zijn zo indringend dat het lastig is om er van los te komen. Elke keer wanneer van Dissel, Gommers of Kuipers het heeft over het overlopen van de IC, dan doemen ze bijna onbewust, maar meestal in volle hevigheid, op.

Maar juist als de angst dreigt te gaan regeren is het belangrijk je af te vragen of het realistisch is, of de beelden (nog) een goed beeld geven van de werkelijkheid.

De mensen die op de IC belanden blijken vooral mensen te zijn die al ziek waren, die onderliggend lijden hebben. En als we kijken naar de rondrijdende ambulances op zoek naar een leeg IC bed, dan wordt duidelijk dat in voorgaande jaren, nog voor de coronacrisis, er al een tekort was aan IC bedden. De crisis is dus niet zozeer ontstaan door het coronavirus, maar vooral door de straffe bezuinigingen van de afgelopen jaren in combinatie met de vergrijzing van de bevolking.

Hierdoor wordt het beeld van de angstaanjagende situaties in Nederland toch enigszins bijgesteld. Ten eerste treft het niet ieder gezond mens, maar vooral over kwetsbare mensen die dus beter beschermd moeten worden en verder is het een gevolg van problemen in de gezondheidssector die de afgelopen steeds verder opliepen.

Het coronavirus is dus in wezen een symptoom van dieperliggende problemen.

Belangrijk is vervolgens hoe deze dieperliggende problemen opgelost kunnen worden, hoe we kunnen zorgen dat kwetsbare mensen beter bestand zijn tegen het virus en onze gezondheidszorg een volgende crisis aankan.

Dit vraagt om een visie en een breed gedifferentieerd beleid, maar in plaats daarvan richt het kabinet zich volkomen eenzijdig op het bestrijden van het coronavirus.

Hierdoor blijven tal van mogelijkheden liggen waarmee de gezondheid van burgers en de gezondheidszorg verbeterd zouden kunnen worden. Er wordt niet opgeschaald in de zorg, er worden geen preventiemaatregelen (verbeteren van o.a. leefstijl) getroffen om het ontstaan van chronische ziekten (waaronder Long Covid) te voorkomen en er is ook geen aandacht voor het verbeteren van de luchtkwaliteit in binnenruimten.

Alle aandacht en de beschikbare miljarden worden besteed aan symptoom bestrijding, aan het bestrijden van het coronavirus waarvoor schijnbaar ook maar één middel ingezet kan worden, en dat is de coronavaccins.

Dat vaccins mogelijkheden bieden is het punt niet, dat deze coronavaccins gepresenteerd worden als dé ENIGE oplossing voor corona, wel.

Ook in de bestrijding van Covid zijn er immers diverse oplossingen.
Neem alleen de adviezen van gerenommeerde experts als Jaap Goudsmit die zegt; “Vaccineer kwetsbaren en laat de rest onder veilige omstandigheden (dus in schone frisse lucht) natuurlijke immuniteit opbouwen en breng die immuniteit in kaart” en Artsen Covid Collectief die wijst op het belang van gezonde leefstijl en supplementen zoals Vit C, D (in combinatie met K2) en zink als het gaat om het versterken van je immuunsysteem en een mild verloop van Covid.

Maar deze adviezen worden net als alle andere adviezen van onafhankelijke experts genegeerd waardoor mogelijkheden om mensen gezonder en gelukkiger te maken verloren gaan. Terwijl er er niet wordt gestreefd naar plekken waar mensen veilig bij elkaar kunnen komen in schone frisse lucht, worden de vaccins met alle middelen die voorhand zijn via de media en met een gigantische overmacht aan de man gebracht, waarbij het kabinet niet schroomt om schuldigen aan te wijzen en haat te zaaien tegen gezonde mensen die terecht twijfelen of het vaccin wel nuttig is voor hen of veilig.

Om het nog verontrustender te maken is een debat niet langer mogelijk, wordt er geen tegengeluid geduld, ook niet van zeer gerespecteerde experts en heeft blijkbaar slechts één groep de wijsheid in pacht met als gevolg dat hun advies leidend is. Iedereen moet en zal gevaccineerd.

Het is een advies dat geen fundament blijkt te hebben wanneer je kijkt naar de ervaring die we hebben opgedaan met de vaccins. Het aantal IC patienten daalde, maar dat zou ook aan het jaargetijde gelegen kunnen hebben, het werd namelijk al snel zomer. Afgezien van deze veelbelovende start iis de conclusie inmiddels dat de vaccins niet bewezen effectief zijn (immers de werking neemt af waardoor boosters nodig zijn en gevaccineerden kunnen het virus nog steeds verspreiden, zelfs zonder dat ze klachten hebben wat de verspreiding nog ongrijpbaarder maakt) én dat de veiligheid onmogelijk gegarandeerd kan worden omdat het gaat om een nieuwe techniek die zich in proeffase 3 bevindt en dus slechts op bescheiden schaal getest zijn.

Wanneer je kwetsbaar bent en je kiest zelf voor het vaccin dan is dat natuurlijk zinnig, maar daarmee is niet gezegd dat het verstandig is om dan maar meteeen iedereen te gaan vaccineren.

Samenvattend kom ik tot de volgende conclusies.

  1. Het kabinet wijst onterecht het coronavirus aan als grootste oorzaak van de huidige gezondheidszorgcrisis
  2. In plaats dat problemen in de gezondheidszorg opgelost worden en de kwetsbaren weerbaarder gemaakt, kiest het kabinet voor een eensporenbeleid en richt het zich bijna monomaan op voorkomen dat mensen ten gevolge van een coronabesmetting op de IC belanden
  3. Bovendien ontneemt het kabinet mensen de mogelijkheid om zelf verantwoordelijk te kunnen zijn voor hun gezondheid en te zorgen dat ze niet op de IC belanden. In plaats daarvan oefent het een steeds grotere druk uit om te kiezen voor de oplossing die zij op een dag verzonnen hebben, namelijk het vaccin, zonder te kunnen bewijzen dat het effectief is én veilig.

Ik kom tot de conclusie dat mijn gevoel klopt, dat het kabinet uit alle mogelijkheden om deze gezondheidszorg crisis op te lossen willens en wetens kiest voor de meest onzekere en onmenselijke optie.

Een machtig orgaan als de overheid zou alleen maatregelen mogen hanteren die bewezen effectief zijn en bewezen veilig.

Nu dit niet het geval is, moet in mijn ogen de dwang direct opgeheven worden en moeten mensen zo snel mogelijk onder daadwerkelijk veilige omstandigheden tot elkaar kunnen komen zodat de lucht geklaard kan worden.

Elkaar ontmoeten in schone lucht! Ik kijk er naar uit…

Voor mij is het onmogelijk om mee te doen met “testen voor toegang en vaccinatiepaspoort”. Het is een compleet verkeerd systeem om gezondheid en veiligheid mee af te dwingen.

Als het daadwerkelijk om veiligheid en gezondheid zou gaan, dan waren zalen allang voorzien van goede lucht-zuiveringsinstallaties. Tal van onderzoeken en onze ervaring wijzen uit dat frisse lucht de beste en meeste veilige manier is om besmetting en ernstig ziek worden te voorkomen. Zie de demonstraties in de buitenlucht, de horeca die al jarenlang inzet op frisse-lucht en waar nauwelijks besmetting voorkomen. Tel daar bij op dat een lichte aanraking met het virus alleen maar goed is voor je immuunsysteem en dus op een veilige manier bijdraagt aan ‘kudde immuniteit’.

Waarom vraagt de overheid dan toch van burgers dat ze zich injecteren en laten testen terwijl niet eens duidelijk is of dit op de lange duur veilig is en effectief? Geen idee, maar je hoeft geen atoomgeleerde te zijn om te snappen dat als burgers eenmaal bereid zijn om dingen te doen waarvan ze eigenlijk niet weten waarom ze het doen, maar het toch doen omdat het van ze gevraagd wordt, dat mensen dan steeds verder afdwalen en op een gegeven moment een fuik inzwemmen waar ze niet meer uitkomen en dat misbruik dan gigantisch op de loer ligt.

Vertrouwen is goed, controle is altijd nodig.

En deze maatregelen komen niet langs de controle simpelweg omdat, zoals Hans Teeuwen zegt, de alternatieven niet onderzocht zijn.Ik doe dus niet mee aan deze maatregelen en vraag de overheid om te zorgen dat er overal frisse lucht is, in scholen, in universiteiten, in openbare gebouwen, in openbaar vervoer.

Net zoals schoon water onze gezondheid bepaalt, zo geldt dat ook met schone lucht. In dit geval kan het ons ook nog eens helpen om weer op een gezonde en veilige manier tot elkaar te komen. Ik kijk er naar uit.

Hoe lang zijn we nog onschuldig tot het tegendeel bewezen is?

Audrey Hepburn tijdens filmproductie Breakfast at Tiffany’s

Een fijne zorgeloze foto van Audrey Hepburn, gemaakt tijdens de filmproductie Breakfast at Tiffany’s, om aan te geven dat ik vol vertrouwen ben en uitga van het juiste besluit.

Mail aan Eerste Kamerleden d.d 24 mei 2021

Dinsdag stemt uw kamer over de Tijdelijke wet testbewijzen Covid 19, een wijziging van de Wet publieke gezondheid die de inzet van het testbewijs mogelijk maakt bij de bestrijding van het virus SARS-CoV-2. 

De wet zal een grote impact hebben op onze samenleving en ik vraag me af of het grootschalig testen van mensen wel een teken is van beschaving.

Even ter verduidelijking. 
Ik ben filmmaker. Als ik mijn film zou openen met hordes angstige mensen die op straffe van een boete een gezondheidstest ondergaan om een restaurant in te mogen, het theater in te kunnen of een museum, dan weet de kijker hoe laat het is. Dan gaat er ofwel een levensgevaarlijke ziekte rond of de film speelt zich af in een totalitaire samenleving.

Dat het coronavirus gevaarlijk is, is helder, maar gelukkig hebben tal van wetenschappers veel kennis opgedaan en zijn er diverse mogelijkheden ontdekt om een besmetting te voorkomen en de ernst van het ziekteverloop te temperen. De huidige stand van zaken rond het virus is:  

  • 99,85% van de mensen overleeft een besmetting met het coronavirus (bron WHO).
  • Het meerendeel van de slachtoffers heeft onderliggend lijden en/of overgewicht of is ouder dan 70 jaar.
  • Goede ventilatie en luchtkwaliteit verminderen de verspreiding van het virus aanzienlijk.
  • De immuniteit onder de bevolking neemt toe.
  • De overlevingskans kan nog hoger richting de 100% gaan met goede behandeling, medicatie en leefstijl.

Dat de IFR lager is dan gedacht, besmettingen voorkomen kunnen worden en er een betere behandeling is van covid betekent dat de paniek kan plaatsmaken voor beschaafd en bedachtzaam handelen. 

Ik schat u in als uiterst beschaafd en goed geïnformeerd, als mensen die zich niet gek laten maken door een virus wanneer dit niet nodig is. 

U zult daarom ongetwijfeld de implicaties van deze wet al goed in kaart hebben gebracht, maar voor de zekerheid voeg ik daar mijn visie aan toe.

Een implicatie van de wetswijziging is bijvoorbeeld dat u en ik niet langer gezien worden als gezonde wezens, maar dat we dit moeten gaan bewijzen.

Leidt dit niet naar een samenleving waarin we op van alles getest moeten gaan worden. Moeten we bijvoorbeeld ook gaan bewijzen dat we tegen alcohol kunnen, dat we niet agressief worden in een groep met een drankje op?

Wat betekent het eigenlijk wanneer een regering het principe loslaat dat iemand onschuldig / gezond is tot het tegendeel bewezen is? 

Kunnen u en ik dan bij de eerste beste verdenking (ziek, agressief, niet toerekeningsvatbaar etc.) opgepakt worden en krijgen we alleen onze vrijheid terug wanneer we kunnen aantonen dat we onschuldig / gezond zijn?   

Volgens mij is het een eerste stap in een omkering in de bewijslast en wordt de deur opengezet naar een verregaande controle van alles dat we doen.    

Hoe ziet een samenleving er trouwens uit waarin mensen handelen uit angst? Dingen doen waarvan ze de gevolgen niet kunnen overzien, maar die ze wel doen omdat ze niet buiten het maatschappelijk verkeer willen vallen. Wanneer mensen hun integriteit opgeven om maar geen boetes te krijgen of een gevangenisstraf!

Als de overheid burgers op zo’n basaal niveau niet langer vertrouwt, waar ligt dan de grens?  Gaat een groep van experts die niet democratisch gekozen is dan bepalen met wie u en ik mogen trouwen of kinderen krijgen?  Tegenspraak wordt dan, net als nu, niet geduld omdat het ondermijning is van hun gezag en dus een gevaar voor de bereidheid om zich aan hun gezag te onderwerpen.  Begrijpt u wat ik bedoel? 

Ik ben niet juridisch geschoold, maar het lijkt me niet voor niets dat wetten aan criteria moeten voldoen. Dat er bijvoorbeeld grondig onderzoek moet zijn gedaan naar alternatieven, naar minder ingrijpende, maatregelen. Is dat gebeurd? En zo ja, wat is daarvan de uitkomst? Wat is de onderbouwing van de stelling dat een testsamenleving tot een gezondere samenleving leidt? 

En hoe zit het trouwens met de tijdelijkheid van de wet? Is die wel gegarandeerd? En met de kosten en de regeldruk die het op grote schaal testen van burgers met zich meebrengt? Is dat allemaal te verantwoorden?

De mate waarin gevaar op waarde geschat wordt en er logisch en dus niet emotioneel geredeneerd wordt definiëren in mijn ogen onze beschaving. 
Het is daarom goed dat we ons voortdurend realiseren dat het gaat om een virus waarvan inmiddels duidelijk is dat 99,85% van de mensen een besmetting overleeft. 

Ik wens u enorm veel wijsheid en hoop van harte dat u mijn mail ziet als een hartekreet om duidelijk te maken dat de wetswijziging alleen uw steun verdient wanneer u er volledig van overtuigd bent dat het uw leven en die van alle andere Nederlandse burgers aantoonbaar gezonder en veiliger maakt. 

Als u deze vraag niet volmondig met ja kunt beantwoorden, dan geen aanpassing van de Wet publieke gezondheid.

Dan kunnen we het geld gaan gebruiken voor het verbeteren van onze gezondheidszorg, onderwijs, cultuur, de leefomgeving van mensen (met name in tehuizen), goede voorlichting over leefstijl etc.   

Allemaal mooie en fijn zaken die laten zien dat we in een beschaafde samenleving wonen waarin het leven gevierd mag worden. 

Met zeer vriendelijke groet, 

Esmé Lammers