Wakker worden mensen! We hebben iedereens mening nodig!

Er moet nagedacht worden over een belangrijke vraag, namelijk of je het een goed idee vindt wanneer een aantal mensen – investeerders, multinational-ceo’s, regeringsleiders en non-governmental organizations zoals WHO – zelfstandig, zonder nader overleg en democratische controle, achter gesloten deuren gaan besluiten wat de koers van de wereld wordt.

Dat is namelijk precies wat er binnen het World Economic Forum gebeurt. Een groep mensen wijst de belangrijkste problemen aan en verzint er meteen ook de beste oplossing bij. Een oplossing waar ze zelf zo enthousiast over zijn dat deze verder niet te breed getoetst hoeft te worden en zonder noemenswaardige ruchtbaarheid kan worden uitgevoerd.

Want ja, als je overtuigd bent van de genialiteit van je oplossing, dan is het handig wanneer het gepeupel niet ook nog eens oplossingen gaat bedenken, dan moet de gewone sterveling doen wat er gevraagd wordt.

Vandaar dat we als burger niet op de hoogte zijn van plannen en Klaus Schwab (zie filmpje) enorm blij is dat presidenten zoals Trudeau, Merkel en Putin Young Global WEF Leaders zijn en het WEF inmiddels regeringen in de zak heeft. Het maakt het uitrollen van de plannen een stuk eenvoudiger.

Gunstig is bovendien voor WEF dat de techniek het mogelijk maakt om een digital identity (de QR pas) in te voeren, een uitstekend middel om mensen te laten doen wat je wil. Met één druk op de knop geef je iemand wel of geen toestemming tot zijn bankrekening bijvoorbeeld en kan je op die manier zijn gedrag regelen.

Inmiddels ontstaat er – mede door de lockdowns waar vooral multinationals zoals Netflix, Amazon en uiteindelijk vaccinproducenten, financieel sterker van geworden zijn, in combinatie met inflatie en hogere energierekeningen – geleidelijk een samenleving waarin mensen nauwelijks nog zelfstandig in hun onderhoud kunnen voorzien. Op het moment dat overheden vervolgens als reddende engel het basis-inkomen invoeren, dan is er in wezen geen ontkomen meer aan. Burgers zijn dan zo afhankelijk geworden van de overheid dat ze hun autonomie kwijt zijn en precies moeten doen wat de overheid van ze verlangt.

Onze samenleving verandert, er is gelegenheid om dingen beter te regelen, met meer respect voor de natuur, ook van mensen.

Belangrijke eerste stap is dat we ons realiseren dat de mens er niet is om de belangen van een overheid te dienen en ook niet om plannen van een selecte groep mensen uit te voeren.

Wanneer we hier goed van doordrongen zijn is de volgende stap dat er nagedacht moet worden over wat we van een overheid verwachten.

Het lijkt me essentieel bijvoorbeeld dat we een overheid hebben die het belang inziet van het verschil tussen mensen en die mensen problemen laat oplossen, op hun eigen manier. Simpelweg omdat mensen op die manier van elkaar kunnen leren en het een goede basis is voor gelijkwaardig samenwerken. Mensen zijn er niet bij gebaat wanneer ze gedwongen worden om problemen op te lossen volgens de richtlijnen van een selecte groep mensen (bijvoorbeeld binnen de WEF) die niet democratisch gekozen zijn, die geen verantwoording afleggen en ook niet gecontroleerd kunnen worden.

Kortom, we staan voor een belangrijk vraagstuk en om tot de juiste keuze te komen is het belangrijk dat iedereen meedenkt.

Geacht kabinet : Een besmetting is geen patiënt!

Het is tijdrovend, maar om het hoofd koel te kunnen houden is het verstandig om elke keer weer even te controleren wat het kabinet zegt.

De nieuwe minister van Volksgezondheid liet tijdens de persconferentie van 25 januari j.l. weten dat maatregelen nodig blijven omdat het aantal Omikron-besmettingen de pan uitrijzen.

Maar is de angst die ontstaat op basis van besmettingscijfers wel terecht? Wat zegt een besmettingscijfer eigenlijk?

Als je dit nader onderzoekt dan is het tamelijk bizar dat een medisch geschoold persoon, zoals onze nieuwe minister, dit begrip in deze context, ten overstaan van een miljoenen publiek, gebruikt.

Volgens de Wet Publieke Gezondheid is het woord besmetting namelijk alleen van toepassing op een gebouw, een terrein of een vervoersmiddel. Had de minister het dus over gebouwen? Nee, natuurlijk niet, hij had het over mensen. In welk geval hij het woord infecties had moeten gebruiken.

Tijdens de persconferentie is dus onterecht gesproken over besmettingen en bovendien werden de cijfers niet in een context gezet.

Want hoe erg is het dat er veel mensen geïnfecteerd zijn?

Precies, niet meteen zorgwekkend! De Omikron variant leidt namelijk zelden tot een ernstig ziekte verloop. Dat blijkt ook uit de cijfers. Goddank!

Op dit moment liggen er zo’n 911 mensen met Covid in het ziekenhuis en 252 op de IC (bron coronadashboard)

Aantal ziekenhuis patiënten met Covid
Aantal IC patiënten met Covid

Je vraagt je zelfs af of er nog wel sprake is van een epidemie.

Een epidemie van een infectieziekte wordt in de WPG gedefinieerd als:
een in korte tijd sterke toename van het aantal nieuwe patiënten lijdend aan een infectieziekte behorend tot groep A, B1, B2 of C

Uit de cijfers blijkt dat er geen sprake is van een sterke toename in korte tijd en dus zou je bijna kunnen concluderen : De epidemie is voorbij! Hoera!

Maar blijkbaar wil het kabinet de boog gespannen houden en legt het de nadruk liever op besmettingscijfers.

Mensen springen daarom nog steeds, met ware doodsangst in de ogen, weg voor hun medemens, verpesten de lucht die ze inademen met mondkapjes en laten zichzelf – en soms hun compleet gezonde kinderen – injecteren met een medicijn dat nauwelijks beschermt en in een testfase verkeert. Een medische ingreep waarvan de gevaren (met name voor de lange termijn) niet uitgesloten zijn.

Ze vragen zich vaak niet eens meer af waar ze nu eigenlijk tegen beschermd moeten worden. De gemiddelde leeftijd van mensen die aan Covid zijn gestorven is 82 jaar. In de groep van mensen onder de 50 (zo’n 8.5 miljoen mensen) zijn 139 mensen gestorven. En in de groep onder de 30 jaar is niemand gestorven. Het aantal zelfmoorden in deze groep was in 2021 overigens wel met 15% gestegen.

Natuurlijk, er zijn mensen die langdurig last hebben van Covid, maar is een vaccin hiervoor de enige oplossing?

Het roept bij mij veel vragen op dat het kabinet miljarden besteedt aan het promoten en reclame maken voor een medische ingreep zonder erbij te vertellen dat het om een ziekte gaat die niet voor iedereen gevaarlijk is. Dat het kabinet bovendien enorm veel druk uitoefent zodat mensen zich laten injecteren zonder er bij te vertellen dat je daarmee een onbekend risico loopt. (NB Als je je over vaccins wil informeren, zonder dat de stuipen je op het lijf gejaagd worden, kan ik je de site van Artsen Covid Collectief aanbevelen.)

Het enige dat ik kan zeggen: Mensen laat je niet gek maken, wees argwanend ten aanzien van de overheid, er wordt veel geld verdiend met de vaccins, controleer informatie en voorkom dat je spijt krijgt omdat je uit angst ingrijpende besluiten hebt genomen die je niet makkelijk terug kunt draaien.