Er is meer in het leven dan een vaccin

Voor mensen die zich afvragen of ik nu wel of niet gevaccineerd ben: Het gaat niet om het vaccin ! Het gaat om de dwang! En dan kan je zeggen, die dwang is nodig want er is een noodsituatie, maar inmiddels is duidelijk dat het niet gaat om het bestrijden van een killervirus, maar om het verlichten van de druk op de zorg.

Dat we hierbij gedwongen worden om te kiezen voor de enige oplossing die het kabinet voorschrijft baart me zorgen. Een zorg die alleen maar toeneemt gezien de enorme krachtige lobby vanuit Big tech-bedrijven en de Pharmaceutische industrie. Een lobby die bovendien niet transparant is. Tel hierbij op dat we te maken hebben met een kabinet dat de belangen van de industrie boven die van burgers stelt en er dus geen enkele garantie is dat de belangen van burgers in deze crisis bij deze ministers in goede handen zijn.

Ik zie ook hoe er op basis van het advies van een groep mensen (waarvan de onafhankelijkheid discutabel is gezien hun banden met de Pharmaceutische industrie en hun expertise betwist wordt) het kabinet haar wil oplegt en maatregelen in het leven roept zonder dat de Tweede Kamer of media controleert of deze daadwerkelijk noodzakelijk zijn en effectief en veilig.

Waarom controleert de media zo slecht wat het kabinet allemaal naar voren brengt? Waarom vraagt niemand in de media wat het belang is van positieve testresultaten van een PCR test die niet eens een actief virus aantoont? Hoe kunnen die cijfers een indicatie zijn van gevaar? En waarom wordt er niet langer gedaan aan “checks and balances”. Daar is toch alle reden voor op het moment dat de problemen zich alleen maar opstapelen?

Zorgpersoneel trekt aan de bel en geeft aan dat ze gesteund moeten worden en niet langer met top down oplossingen te maken willen krijgen. Ze willen dat er naar hun geluisterd wordt, dat ze een stem hebben bij het formuleren van maatregelen en het verbeteren van werkomstandigheden.

Het kabinet denkt het gevaar af te wenden door vol de aanval te openen op mensen die zich van geen kwaad bewust zijn, die gewoon doen wat in een democratie normaal is: Ze lossen hun problemen op hun eigen manier op. WAT IS DAAR ZO RAAR AAN?

Doen ze iemand kwaad? Waar worden deze, veelal gezonde, mensen nu eigenlijk van beschuldigd? Mensen, denk in godsnaam na voordat je meegaat in het haatzaaien.

Ga niet mee in het generaliseren en zie mensen altijd als individuen die gewoon net als jij proberen te overleven en hun keuzes zo goed mogelijk proberen te maken. Ga er niet vanuit dat ze dom of slecht of onverantwoordelijk zijn zonder dat je precies weet hoe ze in het leven staan. Het zijn mensen zoals jij, met dezelfde zorgen als jij en dezelfde rechten.

Lost het trouwens iets op als er een groep ‘schuldige’ wordt aangewezen, als je ze gaat dwingen iets te doen wat ze niet willen? Kan je instaan voor de gevolgen? En is het echt een goed idee om mensen te gaan verbannen waarvan op geen enkele manier is aangetoond dat ze een bedreiging vormen voor een ander of de gezondheidszorg ?

Als mensen zonder aanleiding beschuldigd kunnen worden, dan mag een agent ook iemand een trap voor zijn hoofd geven omdat hij in zijn eentje kan besluiten dat die persoon dat verdient. Dan kan ook jij op een dag zonder bewijs van de weg geplukt worden.Dan zijn we allemaal overgeleverd aan willekeur, aan wat een groep mensen het beste voor ons vindt en als we het daar niet mee eens zijn dan verdwijnen we in een kamp.

Reken alsjeblieft de consequenties van zo’n samenleving door. Als dwang eenmaal mag, dan kan die dwang zich ook tegen jou keren. We moeten vasthouden aan het principe dat je onschuldig / gezond bent tot het tegendeel bewezen is. Dat er bewijs moet zijn dat je een gevaar bent voor een ander en dat je dat niet zomaar op wat aannames gestraft mag worden.

We waren als samenleving altijd gewoon blij met de diversiteit aan mensen en hun diversiteit aan oplossingen, het maakt het leven mooi en leuk en biedt mogelijkheden om te leren van elkaars ervaringen en zo tot de beste oplossing te komen.

Het kabinet kiest zonder onderbouwing voor een oplossing, een oplossing waarvan glashelder is dat die gunstig is voor Big Pharma, maar waarvan het nut voor onze samenleving nog maar moet blijken.

Volgens mij is er alle reden om onze horizon te verbreden en verder te kijken dan het vaccin.

NU of NOOIT!

In wat voor een samenleving willen wij en onze kinderen leven? Is dat een democratie, een samenleving gebaseerd op menselijke waarden of laten we ons meevoeren in totalitaire oplossingen

We kunnen eindeloos blijven harrewarren over cijfers en wel of niet schadelijkheid van vaccins, maar het gaat om principes.
Een belangrijk principe is dat je accepteert dat mensen verschillend zijn en dat ze op hun eigen manier met hun gezondheid omgaan

Natuurlijk, er is een zorgprobleem. En dat moet opgelost.
Maar… waarom is er maar één oplossing

En waarom accepteren we dat die met dwang opgelegd wordt

De meeste mensen doen heel veel moeite om niet op de IC te belanden, dus laat die mensen dat gewoon op hun eigen manier doen

Niemand wil een ander besmetten en niemand wil op de IC belanden, dat moet het uitgangspunt zijn van hoe we met elkaar omgaan

Als je de ander als een slecht mens gaat zien, en dat wordt nu wel in ons hoofd gepompt, dan eindigen met overal hekken, boa’s en politie

Het uitgangspunt is dat de ander onschuldig / gezond is tot het tegendeel bewezen is

Daar hebben we al heel lang geleden, misschien wel te lang geleden om ons er nog bewust te zijn, voor gekozen

De bewustwording over wat we belangrijke principes vinden, die moet nu plaatsvinden

Doen we het samen, ieder op onze eigen manier, of moeten we het allemaal doen op een manier, de manier die de overheid bepaalt.
Ik kies voor : We doen het samen, ieder op onze eigen manier! Ook voor mijn kinderen, want die houden echt totaal niet van dwang.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA